17 اسفند 1399
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶

نشست خبری جشنواره

آیین آغاز به کار نخستین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس