14 مهر 1401
پنـج شنبه ، ۳ شهریور سال ۱۴۰۱

مهلت ارسال آثار تمدید شد

خبر داغ جشنواره

مهلت ارسال آثار تمدید شد

بنا به گزارش دبیر چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام دکتر حبیب الله مازندرانی ،

شورای سیاستگذاری جشنواره براساس درخواست مکرر هنرمندان محترم سراسر کشور ضمن اخذ موافقت رئیس محترم سازمان هنری و امورسینمایی دفاع مقدس مهلت ارسال آثار به جشنواره را تا 1401/07/15 تمدید نمود. هنرمندان می توانند آثار خود را ضمن ثبت نام در سایت جشنواره به دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه رسام (آدرس ذکرشده در فراخوان) واقع در اهواز ، اداره کل حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس استان خوزستان ارسال نمایند.