21 اردیبهشت 1400
پنـج شنبه ، ۲ بهمن سال ۱۳۹۹

آئین اختتامیه دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام برگزار شد

آئین اختتامیه دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام برگزار شد