30 اردیبهشت 1401
پنـج شنبه ، ۲ بهمن سال ۱۳۹۹

آئین اختتامیه دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام برگزار شد

آئین اختتامیه دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام برگزار شد