14 مهر 1401
پنـج شنبه ، ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹

تعویق در برگزاری جشنواره رسام

به دلیل شرایط کرونایی کشور

تعویق در برگزاری جشنواره رسام

حبیب الله مازندرانی دبیر دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دفاع مقدس و مقاومت (رسام) اعلام کرد: با توجه به شرایط کرونایی کشور و با توحه به هماهنگی به عمل آمده با سازمان منطقه آزاد اروند، برگزاری دومین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس و مقاومت (رسام) که قرار بود در دهه اول خرداد ماه سال جاری در منطقه آزاد اروند برگزار گردد، به دلیل شرایط کرونایی کشور در نیمه اول سال جاری برگزار نمی شود و برگزاری آن به نیمه سال موکول گردید که تاریخ دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.