14 مهر 1401
پنـج شنبه ، ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹

راه یافتگان آثار دومین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس و مقاومت (رسام)

اعلام اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه

راه یافتگان آثار دومین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس و مقاومت (رسام)