8 بهمن 1399
چهارشنبه ، ۲۷ آذر سال ۱۳۹۸

حمايت مركز پويانمايي صبا از سه اثر منتخب

مركز پويانمايي صبا از آثار برگزيده جشنواره بين المللي فيلم كوتاه دفاع مقدس "رسام" حمايت مي كند

حمايت مركز پويانمايي صبا از سه اثر منتخب

طي تفاهمنامه اي كه بين علي اصغر جعفري رئيس سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس و رئيس دومين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه دفاع مقدس "رسام" و محمدرحيم ليواني رئيس مركز پويانمايي صبا به امضا رسيد؛ مركز پويانمايي صبا سه اثر منتخب پويانمايي در دومين جشنواره "رسام"  را در اختتاميه مشخص كرده و با حمايت از توليد بعدي فيلمسازان موافقت كردند. 

جشنواره بين المللي فيلم كوتاه دفاع مقدس "رسام" در خرداد ماه سال ١٣٩٩ در آبادان برگزار مي شود كه آخرين مهلت ارسال اثر به دبيرخانه جشنواره ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٨ اعلام شده است.