29 دی 1399
دوشـنـبه ، ۱۸ آذر سال ۱۳۹۸

اروندي ها در باغ موزه دفاع مقدس

جلسه ي مشترك مديران هنري اروند و سازمان سينمايي بنياد حفظ آثار دفاع مقدس

اروندي ها در باغ موزه دفاع مقدس

صبح روز شنبه مديرعامل موزه انقلاب و دفاع مقدس به همراه دبيرجشنواره بين المللي فيلم كوتاه دفاع مقدس "رسام" ميزبان مديران ارشد فرهنگي هنري و گردشگري منطقه آزاد اروند بودند.

در اين جلسه مباحث كلي درباره ي برگزاري جشنواره رسام مطرح شد.

قدرت الله طميميان معاونت فرهنگي اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد به همراه حميد بحريني معاون فرهنگي هنري سازمان منطقه آزاد و معاون ميراث فرهنگي در جلسه ي مشترك با رئيس سازمان هنري و امور سينمايي بنياد حفظ آثار ارزشهاي دفاع مقدس و رئيس جشنواره بين المللي فيلم كوتاه دفاع مقدس رسام علي اصغر جعفري به همراه دبير جشنواره رسام حبيب الله مازندراني و  محمد تقدسي رئيس جشنواره هاي سازمان سينمايي دفاع مقدس در اين جلسه ي مشترك مطالبي درباره برگزاري جشنواره مطرح كردند كه نتايج جلسه ي مشترك در هفته ي آينده در قالب تفاهمنامه اي مطرح و توسط مديران ارشد امضا خواهد شد.